Ankieta na potrzeby opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030

Drodzy Mieszkańcy Gminy Michałowice, 


zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy zagrożeń społecznych na terenie naszej gminy, niezbędnej do stworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030.
 
Chcemy, aby na każdym etapie opracowania dokumentu mieli Państwo możliwość udziału w jego tworzeniu. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w gminie. Chcielibyśmy dowiedzieć się również, jak postrzegają Państwo poszczególne kwestie zawarte w ankiecie i w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej społeczności.
 
Ankieta ma charakter anonimowy, prosimy o szczere wypowiedzi.


Jeśli w danym pytaniu nie wskazano inaczej, prosimy o zaznaczenie jednej, właściwej odpowiedzi.
 
Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety.


Termin wypełnienia ankiety to 21 czerwca 2021 r. 


Kliknij tutaj, aby przejść do ankiety: Ankieta dot. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030