Zgłoszenia wystawców na MICHAŁOWICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY


Trwają zapisy wystawców na Michałowicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Twórcy ozdób świątecznych, sadownicy, rolnicy, producenci żywności etc. z terenu gminy Michałowice mogą zgłaszać się jako wystawcy. Zapraszamy również wystawców spoza terenu gminy (zgłoszenia te będą rozpatrywane w miarę dostępności miejsc). Stanowiska będą dostępne bezpłatnie.

Jarmark Świąteczny odbędzie się na pl. Józefa Piłsudskiego 1 (przy budynku Urzędu Gminy Michałowice), 17.12.2017 r. w godz. 10:00-18:00.
Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 08.12.2017 r. do godziny 15.00 na adres: targ@michalowice.malopolska.pl

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Świątecznym jako wystawca jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę Regulaminu.


REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY