Kontynuacja Gminnego Punktu Konsultacji Psychologicznych w Michałowicach


Informujemy, że pomimo zakończenia projektu realizowanego w okresie od września do grudnia 2016r w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w gminie Michałowice nadal będzie funkcjonował Gminny Punkt Konsultacji Psychologicznych.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem rodziców i nauczycieli tą forma wsparcia oraz zakresem zgłaszanych potrzeb podjęta została decyzja o dalszym funkcjonowaniu Punktu. W trakcie realizacji projektu zarówno rodzice jak i nauczyciele wyrażali pozytywne opinie o merytorycznej wartości oraz wymiernych efektach konsultacji, stąd decyzja o kontynuacji przedsięwzięcia. Koszty związane z działaniem Punktu będą pokrywane w całości z budżetu Gminy Michałowice w ramach Gminnego Programu Wsparcia Rodziny. Dzięki temu rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele nadal mogą korzystać z pomocy bezpłatnie.


Data Godzina
17 maja 2018 r. (czwartek) 11.00 - 17.00
7 czerwca  2018 r. (czwartek) 11.00 - 17.00

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia proszone są jak dotychczas o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny spotkania pod nr tel. 12 388 57 40 wew. 21.  

Miejsce konsultacji pozostaje bez zmian:  Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach, ul. Krakowska 152, II piętro (pawilon handlowy Dymek, wejście od strony parkingu).