eURZĄD


Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do korzystania z systemu informatycznego eURZĄD, który dostępny jest pod adresem internetowym https://eurzad.michalowice.malopolska.pl/eurzad. Za pomocą tego portalu można uzyskać dostęp do informacji związanych z funkcjonowaniem urzędu, między innymi do katalogu usług elektronicznych, udostępnionych przez Gminę Michałowice na platformie ePUAP, a także do wyszukiwarki przedsiębiorców w witrynie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).Z kolei rejestracja w omawianym systemie pozwala na śledzenie zobowiązań podatkowych z poszczególnych lat (podatków od nieruchomości i deklaracji dotyczących odpadów komunalnych), a nawet na ich elektroniczną płatność dzięki usłudze Paybynet, przygotowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Użytkownik w dodatku posiada wgląd do historii wykonanych płatności. Oprócz tego, założenie konta możliwe jest zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców.


Aby złożyć wniosek o konto, wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na platformie ePUAP. Odnośnik do wspomnianego formularza zawarty jest też w zakładce „Logowanie” w systemie eURZĄD. Obecnie występują dwa formularze – dla osób fizycznych i dla osób prawnych. Zapisane są one również w katalogu usług naszego urzędu na platformie ePUAP, w podkatalogu „Korespondencja z urzędem”: odnośnik do formularza. Po wypełnieniu wniosku należy spodziewać się wiadomości zwrotnej z danymi do logowania. Wiadomość przesyłana jest przez pracowników urzędu zazwyczaj do siedmiu dni roboczych od momentu złożenia wniosku o konto.


Jeszcze raz zachęcamy do posługiwania się systemem eURZĄD w sprawach związanych z Urzędem Gminy Michałowice!