Budowa placu targowego w miejscowości Michałowice
data publikacji 2018-01-02

Budowa placu targowego w miejscowości Michałowice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja mająca na celu budowę placu targowego w miejscowości Michałowice.  Realizacja celu poprawi konkurencyjności producentów rolnych oraz wesprze rozwój lokalny obszarów wiejskich. Operacja „Budowa placu targowego w miejscowości Michałowice” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej...

czytaj więcej...
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare
data publikacji 2018-01-02

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja mająca na celu budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare.  Realizacja celu umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy. Operacja „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej    w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności...

czytaj więcej...
Projekty Edukacyjne
data publikacji 2017-11-21

Projekty Edukacyjne

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II Więcej informacji po kliknięciu w plakat.

czytaj więcej...
Klub Seniora
data publikacji 2017-10-31

Klub Seniora

W lipcu br. Gmina Michałowice podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację projektu pn. Klub Seniora w Gminie Michałowice. Projekt dofinansowany jest z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach Senior+. Efektem rzeczowym realizacji zadania będzie utworzenie w Gminie Michałowice i wyposażenie placówki Senior+ Wartość...

czytaj więcej...
Termomodernizacja
data publikacji 2017-10-31

Termomodernizacja

Zakończono prace termomodernizacyjne prowadzone w Domu Rolnika w Zdzięsławicach. W ramach inwestycji poprawiono efektywność energetyczną budynku poprzez: wykonanie docieplenia ścian budynku wraz z tynkiem zewnętrznym, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, izolację fundamentów oraz budowę instalacji co wraz z kotłem na gaz. Wykonanie inwestycji zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie: 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej...

czytaj więcej...
ZIT
data publikacji 2017-10-31

ZIT

Porozumienie w sprawie budowy wiaduktu w Batowicach podpisane Michałowice, 26 czerwca 2017 r. 13 czerwca 2017 r. w siedzibie stowarzyszenia Metropolia Krakowska prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wicestarosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, członek zarządu powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk oraz wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisali uroczyście trójstronną umowę partnerską w sprawie ustalenia realizacji i finansowania projektu pn. „Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości...

czytaj więcej...
TRASY ROWEROWE
data publikacji 2017-10-31

TRASY ROWEROWE

pierwszy etap prac przy budowie odcinka trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice W ramach pierwszego etapu prac na odcinku Więcławice - skrzyżowanie w Zdzięsławicach wykonano: podbudowę pod trasę rowerowa obrzeże krawężniki pierwszą warstwę wyrównująca nawierzchni asfaltowej na drodze Budowa trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice wraz z przebudową drogi gminnej Nr 600502K. Trwa budowa trasy rowerowej na odcinku od miejscowości Więcławice do miejscowości Raciborowice. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonywane są poszerzenia jezdni, jak również rozpoczęto układanie krawężnika...

czytaj więcej...