TRASY ROWEROWE
data publikacji 2017-10-31

TRASY ROWEROWE

Budowa trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice wraz z przebudową drogi gminnej Nr 600502K. Trwa budowa trasy rowerowej na odcinku od miejscowości Więcławice do miejscowości Raciborowice. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonywane są poszerzenia jezdni, jak również rozpoczęto układanie krawężnika na ul. Tatrzańskiej, co skutkuje obecnie zawężeniem pasa ruchu i częściowym zamykaniem odcinków, na których są prowadzone prace. W dalszym etapie prac ul. Tatrzańska będzie całkowicie wyłączona z ruchu, a ruch będzie prowadzony objazdami....

czytaj więcej...
ZIT
data publikacji 2017-10-31

ZIT

Porozumienie w sprawie budowy wiaduktu w Batowicach podpisane Michałowice, 26 czerwca 2017 r. 13 czerwca 2017 r. w siedzibie stowarzyszenia Metropolia Krakowska prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wicestarosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, członek zarządu powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk oraz wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisali uroczyście trójstronną umowę partnerską w sprawie ustalenia realizacji i finansowania projektu pn. „Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości...

czytaj więcej...
Termomodernizacja
data publikacji 2017-10-31

Termomodernizacja

Zakończono prace termomodernizacyjne prowadzone w Domu Rolnika w Zdzięsławicach. W ramach inwestycji poprawiono efektywność energetyczną budynku poprzez: wykonanie docieplenia ścian budynku wraz z tynkiem zewnętrznym, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, izolację fundamentów oraz budowę instalacji co wraz z kotłem na gaz. Wykonanie inwestycji zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie: 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej...

czytaj więcej...
Klub Seniora
data publikacji 2017-10-31

Klub Seniora

W lipcu br. Gmina Michałowice podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację projektu pn. Klub Seniora w Gminie Michałowice. Projekt dofinansowany jest z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach Senior+. Efektem rzeczowym realizacji zadania będzie utworzenie w Gminie Michałowice i wyposażenie placówki Senior+ Wartość...

czytaj więcej...
Projekty Edukacyjne
data publikacji 2017-11-21

Projekty Edukacyjne

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II Więcej informacji po kliknięciu w plakat.

czytaj więcej...