Zebranie Wiejskie w Więcławicach

                                                                                              Z A W I A D O M I E N I E

ZGODNIE Z OBWIESZCZENIEM WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE

MIESZKAŃCÓW WIĘCŁAWIC STARYCH I DWORSKICH

12.07.2018r. O GODZ. 19.00

DRUGI TERMIN GODZ. 19.15

(ALTANA ZA STRAŻNICĄ KULTURY)  • ZEBRANIE DOTYCZY KONSULTACJIE SPOŁECZNYCH  W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ LICZBY ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.                                                                                                                                                                                  Z  POWAŻANIEM

                                                                                                                                                                                SOŁTYS WIĘCŁAWIC