Obchody 103 rocznicy marszu I Kompanii Kadrowej w Michałowicach

6 sierpnia 1914 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów  I Kompania Kadrowa. 

O godz. 9.45 żołnierze "Kadrówki" obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach. Po wyzwoleniu z rąk rosyjskich

Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin 12 sierpnia dotarli do Kielc.


Tegoroczny marsz upamiętniający to wydarzenie jest 52. w historii i 37. po wojnie, a bierze w nim udział kilkuset uczestników z całej Polski. W niedzielę rano uczestnicy marszu zatrzymali się w Michałowicach (Komora) przy obelisku upamiętniającym zburzenie słupów granicznych pomiędzy zaborem rosyjskim i austriackim.

Uroczystości przy Obelisku rozpoczęły się odegraniem Hymnu Państwowego przez Orkiestrę "Hejnał" z Więcławic Starych.

Następnie przedstawiciele władz samorządowych, rządowych oraz inni zaproszeni goście złożyli kwiaty pod Obeliskiem.


Druga część uroczystości odbyła się tradycyjnie na terenie zespołu dworsko-parkowego w Michałowicach. Tam odbyło się oficjalne powitanie uczestników Marszu przez właścicieli obiektu Państwa Lorenzów,  Zastępcę Wójta Gminy Michałowice – Jarosława Sadowskiego  oraz wieloletniego Komendanta Kadrówki Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka.


Na terenie zespołu dworsko-parkowego uczestnicy marszu zatrzymali się na krótki odpoczynek oraz posilili się tradycyjną wojskową grochówką, przysłuchując się koncertowi utworów patriotycznych, które wykonała Orkiestra „Hejnał”.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.