Nowe przedszkole w Michałowicach

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę przedszkola w Michałowicach.


W lutym gmina Michałowice otrzymała pozwolenie na budowę 6-oddziałowego przedszkola, które pomieści 150 dzieci. W projekcie przewidziano możliwość rozbudowy przedszkola o kolejne dwa oddziały dla 50 dzieci. Docelowo przedszkole pomieści 200 przedszkolaków. W pierwszym etapie budowy nie przewiduje się kuchni, a posiłki będą dostarczane przez firmę kateringową. Kuchnia jest przewidziana w projekcie i zostanie zrealizowana w drugim etapie wraz z rozbudową.


Przedszkole zostanie wybudowane w technologii modułowej i będzie miało ponad 1100 m2 powierzchni. Budynek będzie parterowy i w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie sale dla dzieci zostaną zlokalizowane od strony południowej, by zapewnić odpowiednie naświetlenie. Z sal będzie można wyjść bezpośrednio przed budynek. W obiekcie przewidziano również dużą salę spotkań, plac zabaw. Teren będzie ogrodzony i monitorowany.


Przedszkole zostanie zlokalizowane w centrum Michałowic, przy ulicy Jana Pawła II (pomiędzy kościołem i cmentarzem), na działce należącej do Parafii w Michałowicach, w drugim rzędzie zabudowy. Pomiędzy przedszkolem a ulicą powstanie duży parking na ponad 100 samochodów.


Fot. 1. Wizualizacja elewacji zewnętrznej od strony południowej.
Fot.2. Przykładowa wizualizacja sali dydaktycznej.Organizacja wychowania przedszkolnego do czasu uruchomienia przedszkola (rok szkolny 2018/2019)


Przedszkole zostanie oddane do użytku w roku 2019 (najpóźniej od 1 września 2019). W związku z tym, że nie uda się uruchomić go od 1 września br., przez 1 rok opieka przedszkolna na zasadach przedszkoli publicznych zostanie zapewniona we wszystkich szkołach, które prowadzi gmina Michałowice. Do oddziałów przedszkolnych będą przyjmowane dzieci w wieku 3-6 lat. Gmina zapewni wychowanie przedszkolne w godzinach od 7.00 do 17.00. W godzinach od 8.00 do 13.00 wychowanie przedszkolne będzie bezpłatne, natomiast zajęcia wykraczające ponad ww. czas będą odpłatne w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.Sale oddziałów przedszkolnych zostaną zlokalizowane w miarę możliwości w oddzieleniu od starszych uczniów, w częściach przeznaczonych i dostosowanych do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Zostaną stworzone swoiste enklawy dziecięce zapewniające dzieciom w miarę możliwości każdej szkoły właściwy klimat i warunki. Dzieci będą korzystały z oddzielnych szatni, przeznaczonych tylko dla oddziałów przedszkolnych, a w miarę możliwości także z oddzielnych wejść do budynku. W przypadku pobytu dziecka w czasie do 5 godzin dziennie dziecko otrzyma śniadanie i obiad, w czasie powyżej 5 godzin- także podwieczorek. Wyżywienie w przedszkolu będzie odpłatne, zapewniane przez firmę kateringową. Do każdego oddziału przedszkolnego będą zatrudnieni nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze potrzebnym do zapewnienia dzieciom opieki w czasie zadeklarowanym przez rodziców.


Rekrutację do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019  prowadzą szkoły podstawowe w: Michałowicach, Raciborowicach i Więcławicach Starych.  Dokumenty można pobrać na stronie internetowej danej szkoły lub w sekretariacie. Dokumenty należy złożyć w terminie od 1 marca do 5 kwietnia 2018r.Geneza powstania przedszkola samorządowego


Gmina Michałowice nigdy nie miała swojego przedszkola samorządowego, co nie znaczyło, że nie ponosiła kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym. Co rok z budżetu gminy wydawane są duże kwoty na opiekę przedszkolną (prawie 2 mln zł w roku 2016 i nieco więcej w 2017r). Gmina dopłaca do kosztów utrzymania dziecka wewszystkich przedszkolach, do których chodzą dzieci naszych mieszkańców (75% tzw. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych i 100% tej kwoty dla przedszkoli publicznych). Kwoty te wahają się od 500-700 zł za miesiąc za 1 dziecko.


Ponieważ oprócz dopłat z gminy, dodatkowe duże koszty, w formie czesnego, ponoszą również rodzice, gmina Michałowice postanowiła porozumieć się z przedszkolami niepublicznymi na swoim terenie i zwiększyć im dofinansowanie z budżetu w zamian za zmianę zasad funkcjonowania przedszkola niepublicznego ( dostosowanie do warunków, na jakich działają przedszkola publiczne, w tym m.in. 5 bezpłatnych godziny dziennie, każda kolejna godzina za 1 zł).


Już w roku 2016 zostały ogłoszone 2 konkursy dla przedszkoli niepublicznych. Gmina chciała dopłacać 100% średnich kosztów utrzymania. Niestety żadne przedszkole nie zdecydowało się na takie warunki. Po bezpośrednich negocjacjach z prowadzącymi przedszkola niepubliczne w roku 2017 ponowiliśmy konkurs, podwyższając kwotę do 110% średnich kosztów utrzymania, co dawało kwotę 786 zł/m-c/dziecko. Niestety, pomimo wcześniejszych deklaracji, żadne przedszkole nie złożyło ważnej oferty.


W związku z powyższym w kwietniu 2017 roku została podjęta decyzja o przygotowaniach do budowy przedszkola samorządowego.

 


Wybór lokalizacji przedszkola


Od początku jedną z kluczowych decyzji dotyczących budowy przedszkola była jego lokalizacja. Za najważniejsze czynniki uznano położenie w centrum Michałowic oraz duży parking, umożliwiający komfortowe zaparkowanie auta i zaprowadzenie dziecka do placówki. Działki, które gmina posiada w okolicach budynku administracyjnego i szkoły są zbyt małe, dodatkowo nie pozwalają na rozbudowę istniejącego parkingu, którego pojemność jest już na wyczerpaniu. Dodatkowo jedna działka (1) jest przeznaczona jako rezerwa na rozbudowę szkoły, druga (2) to ostoja zieleni w centrum, która docelowo ma być zagospodarowana jako park.