Lista kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów

1.  Pani Elżbieta Kułacz – (lat 64)


„Jestem aktywnym człowiekiem, mam wiele energii, która chcę wykorzystać na polepszenie życia mieszkańców Gminy Michałowice oraz pomysły aby żyło się lepiej i przyjemniej. ”

Kandydatura poparta 10 podpisami mieszkańców Gminy Michałowice.


2. Pani Maria Krawczyk – (lat 62)


„Jestem osobą aktywną, od lat uczestniczę w występach zespołu Kozierowianie. Dysponuję wolnym czasem, jestem chętna do współpracy i pomocy innym.”

Kandydatura poparta 10 podpisami mieszkańców Gminy Michałowice.


3.Pan Stanisław Surówka - ( lat 68)


„Na co dzień pracuję w Stowarzyszeniu PRO MEMORIA.”

Kandydatura poparta 10 podpisami mieszkańców Gminy Michałowice.


4. Pani Barbara Bucka – (lat 71)


„Od kilku lat korzystam w Michałowicach z aktywności, które proponuje się seniorom. Miło mi będzie, jeżeli swoim doświadczeniem będę mogła wesprzeć działania Rady Seniorów, które będą ciągle poszerzać propozycje zarówno dla seniorów aktywnych , jak i tych mniej sprawnych z uwagi na wiek, choroby lub osamotnienie. ”

Kandydatura poparta 10 podpisami mieszkańców Gminy Michałowice.


5. Pani Anna Godlewska – (lat 63)

„Jestem sumienną i energiczną osobą. Mam wiele wolnego czasu, który mogłabym efektywnie wykorzystać biorąc udział w pracach Rady Seniorów.”

„ Jako osoba, która zna Anię Godlewską popieram jej kandydaturę do Rady Seniorów. Wiem, że jest osobą na której można polegać, jest pracowita, zaradna i wesoła.” /E. Krawczyk/

Kandydatura poparta 10 podpisami mieszkańców Gminy Michałowice.


6. Pani Alicja Ziębiec – (lat 65)


„Jestem osobą aktywną, od lat uczestniczę w występach zespołu Kozierowianie. Dysponuję wolnym czasem, jestem chętna do współpracy i pomocy innym.”

Kandydatura poparta 10 podpisami mieszkańców Gminy Michałowice.


7. Pani Jolanta Smulska- Starzyk - (lat 61)


„ Moje doświadczenie i aktywność daje gwarancję, że jestem dobrym kandydatem do Rady Seniorów. Mogę służyć wiedzą merytoryczną i organizacyjną w rzecznictwie spraw senioralnych. Lubię współprace z ludźmi i na rzecz poprawy jakości życia seniora.”

Kandydatura poparta 10 podpisami mieszkańców Gminy Michałowice.


8. Pani Kazimiera Pukała – (lat 72)


„ Jestem osobą aktywną, uczestniczę w zajęciach organizowanych dla seniorów, znam potrzeby seniorów. Chcę uczestniczyć w opracowaniu planu integracji seniorów z terenu gminy i wszelkich działaniach mających na celu wykorzystanie potencjału seniorów oraz organizowaniu inicjatyw na rzecz samopomocy.”

Kandydatura poparta 10 podpisami mieszkańców Gminy Michałowice.