Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Uważasz, że nie? Zmień to. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi obserwacjami. Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowe narzędzie, mające służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Mapa jest dostępna na stronie internetowej: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic...., a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo mógł z niej skorzystać dosłownie każdy.

Na mapie można zaznaczyć miejsca występowania problemów, które powtarzają się w Twojej najbliższej okolicy. Na przykład, gdzie zlokalizowane są dzikie wysypiska śmieci czy też gdzie dochodzi do wypalania traw. Tego typu kategorii jest 25 do wyboru.

Po co taka mapa? Ma usprawnić kontakt ludzi z policją. Funkcjonariusze w ciągu dwóch dni muszą zgłoszenie odczytać, a w ciągu pięciu zweryfikować. Przez cały ten czas możemy śledzić status naszego zgłoszenia. Po umieszczeniu go na mapie pojawi się zielone kółko z symbolem wybranej przez nas kategorii zagrożeń. Kolor zielony oznacza przyjęcie zgłoszenia. Gdy kolor zmieni się na żółty, to oznacza, że policja zaczęła weryfikację. Kolejny etap to kolor czerwony, kiedy zgłoszenie zostało potwierdzone bądź szary w przypadku, kiedy funkcjonariusze nie potwierdzą wskazanego na mapie problemu. Jeżeli sygnał o negatywnym zjawisku potwierdzi się, wówczas policjanci otrzymają wytyczne do częstszego patrolowania zagrożonego miejsca i będą reagować odpowiednio do sytuacji.

Warto wspomnieć, że z jednego adresu IP można zgłosić zagrożenie raz na dobę (IP to unikalny numer identyfikujący każdy komputer w internecie).

UWAGA! Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.