OGŁOSZENIE

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Urząd Gminy Michałowice ogłasza nabór kandydatów na szkolenie:

„Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”

Cena kursu 100 zł

Szkolenie uzupełniające dla rolników, którym kończy się ważność tego szkolenia. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawniające do zakupu środków ochrony roślin oraz stosowania oprysków tymi środkami (zaświadczenia ważne 5 lat).

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą pod numerem tel: 0 519 067 092

(u p. Moniki Oczkowskiej). Szkolenie odbędzie się po uzbieraniu około 20 osób.

O planowanym terminie szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

ORGANIZATORZY