Przekaż 1% swojego podatku na stowarzyszenia z naszej gminyPodczas składania formularza PIT można przekazać 1% swojego podatku na organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego. Stowarzyszeniami które mają taki status są w naszej gminie Nadzieja Michałowic oraz Związek Harcerstwa Polskiego.


Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic działa od 2011 roku, skupia się przede wszystkim na wspieraniu inicjatyw związanych z dziećmi i seniorami mieszkającymi na terenie Gminy Michałowice. Jest organizatorem lub współorganizatorem m.in.:

  • półkolonii dla dzieci i młodzieży
  • spotkań mikołajkowych
  • spotkań dla seniorów
  • zbiórki żywności w ramach Banku Żywności

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza mieszkańców i sympatyków Gminy Michałowice do wsparcia Naszej Lokalnej Wspólnoty

Nadzieja Michałowic - NR KRS: 0000406338


Działalności Związku Harcerstwa Polskiego nie trzeba chyba szerzej nikomu przedstawiać. W naszej gminie działa Żółty Szczep im. Tadeusza Strumiłły, który organizuje zbiórki harcerzy i zuchów w Michałowicach i Raciborowicach.

ZHP - KRS 0000273492, cel szczegółowy: Hufiec Podkrakowski – Żółty Szczep


1%, poprzez zaprzyjaźnioną organizację Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, zbiera również Stowarzyszenie Pełna Chata z Więcławic, które jest operatorem Strażnicy Kultury i organizatorem wielu wydarzeń w Więcławicach i okolicach

KRS 0000052078, cel szczegółowy: Pełna Chata Więcławice.