Jutro darmowa komunikacja miejska dla kierowców

Ze względu na prognozę przekroczenia w dniu 07.03.2018 r. poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji w dniu 07.03.2018 r. od godz. 00.00 do godz. 24.00. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi.

Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, do których kursuje komunikacja miejska, a które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.