Archiwum

data publikacji 2017-04-28

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i zarządzania drogami

Wójt Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i zarządzania drogami - pobierz

czytaj więcej...
data publikacji 2017-04-28

III Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza III OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 I. Rodzaj zadania Zadanie 3 D. b „Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (wypoczynek letni)”. II. Wysokość środków...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-04-27

Nieodpłatna Pomoc Prawna - zmiana harmonogramu

Informacja dotycząca harmonogramu określającego dni i godziny pracy prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu krakowskiego. Zmieniony harmonogram będzie obowiązywał od 1 maja br. Zmieniony harmonogramu nieodpłatnej pomocy prawnej

czytaj więcej...
data publikacji 2017-04-27

Najnowszy numer Gazety Gminy Michałowice

Do poczytania na majowy weekend! W numerze: program letnich imprez plenerowych i nie tylko zaproszenie na baśniowy wernisaż wystawy malarstwa... jak założyć zdrowy, ziołowy ogródek jak być przedsiębiorczym o tym, jak młodzi ludzie z naszej gminy stają się naukowcami i co robią, żeby polecieć w kosmos najnowszy repertuar kina na maj i czerwiec zaproszenie na letnie półkolonie dla dzieci co nieco o sporcie i wiele innych ciekawych tematów... Najnowszy numer już...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-04-25

2 maja 2017r., - Urząd Gminy nieczynny

Zgodnie z zarządzeniem 12/KU/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2017r., Urząd Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi w dniu 2 maja 2017r. (wtorek) będzie nieczynny. 1 maja 2017 r. w godzinach od 9.00- 12.00 pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowicach będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem 575 707 123. Będzie można załatwić wyłącznie sprawy związane z rejestracją zgonów, które miały miejsce na terenie gminy Michałowice. Zgon osoby należy...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-04-25

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy Michałowice

20 kwietnia 2017r., odbyła się XXXIII Sesji Rady Gminy Michałowice, na której zostało podjętych szesnaście uchwał: Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024. Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-04-25

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice w 2017 roku

Urząd Gminy Michałowice informuje, że dnia 15.04.2017r. weszła w życie Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice. Program ten przewiduje m.in. możliwość dofinansowania przez gminę sterylizacji, kastracji, elektronicznego znakowania zwierząt. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania dofinansowania ww. zabiegów można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-04-24

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, stanowiących własność Gminy Michałowice - pobierz

czytaj więcej...
data publikacji 2017-04-24

Relacja ze spotkania Koła Pszczelarzy

Pszczelarze ziemi słomnickiej i michałowickiej pragną podziękować Wójtowi Gminy w Michałowicach panu A. Rumianowi za zaangażowanie i pomoc w zakupie węzy pszczelej. Spotkanie pszczelarzy i przedstawicieli władz Gminy, zorganizowane w dniu 20 kwietnia, niewątpliwie, przyniesie owocne rezultaty w kierunku ratowaniu pszczoły miodnej i innych zapylaczy. Bardzo ważnym dla nas elementem współpracy jest docieranie do jak największej grupy rolników, sadowników i działkowiczów, aby prosić ich o rozważne i mądre działanie w...

czytaj więcej...